Штукатурні роботи Штукатурні декоративні роботи Декоративні штукатурні роботи У допомогу починаючому штукатурові

Витягування карнизів, що вінчають, маршів, балок, лиштв, кесонів

карнизи, Що Вінчають, перебувають на фасадах під покрівлею, бувають різних форм і розмірів. Незалежно від розміру їх краще витягати за одне приймання більшим шаблоном, який можуть вести кілька людей. Цементно-вапняні й цементні карнизи найкраще накривати такими ж розчинами, але на крейдою піску

Правила навішують так, щоб кінці виступали за кут стіни на довжину, рівну довжині алазок або ледве більше. Іноді верхнє правило випускають кут стіни на 80...100мм (мал. 53, а). Це дає можливість витягнути карниз разом з усенком зовнішнього кута

Витягування карнизів, що вінчають: а - положення правил, б - навішення нижнього й верхнього правил, в - навішення правил на кронштейнах; 1 - кронштейн, 2 - нижнє рпвило, 3 - шаблон, 4 - верхнє правило, 5 - милиця, 6 - полозок, 7 - полозок, 8 - жолоб, 9 - упор, 10 - планка, 11 - колода

Рис. 53. Витягування карнизів, що вінчають, :
а - положення правил, б - навішення нижнього й верхнього правил, в - навішення правил на кронштейнах; 1 - кронштейн, 2 - нижнє рпвило, 3 - шаблон, 4 - верхнє правило, 5 - милиця, 6 - полозок, 7 - полозок, 8 - жолоб, 9 - упор, 10 - планка, 11 - колода

Правила можна навішувати двома способами. При першому способі верхнє правило кріплять до планки, яку прикріплюють до колоди або товстої дошки, покладеної в жолоб покрівлі. Нижнє правило при цьому навішують звичайно на стіні (мал. 53, б). Другий спосіб полягає в тому, що витягування виконують по двом нижнім правилам, тобто без верхнього правила. Правила кріплять на дерев'яних кронштейнах (мал. 53, в), які ставлять на відстані 2...3м один від іншого. Відстань між правилами береться 300…400мм, а полозок шаблону робив шириною 400...500мм. Пересувати шаблон по двом нижнім правилам більш важко, але при цьому способі не порушується покрівля. Правила можна покрити яким-небудь ковзним змащенням (тавот, густе масло і т.д.).

Марші й балки в сходових клітках обробляють по-різному: в одному випадку тільки оштукатуривают, в іншому - оштукатуривают і витягають тяги на косоурах і балках. Сутужніше навішувати правила на балках або під балками й косоурами.

Балки й косоуры обтягають тягами різними способами. Можна витягати тяги тільки на балках і косоурах так, щоб залишати широкі отмазки на марші або майданчику. Ці отмазки надалі служать маяками для оштукатурювання площин (мал. 54, а). Але можна виготовити такий шаблон, який дасть можливість одночасно витягнути повністю весь марш, тобто косоуры й площини між ними (мал. 54, б). Можна витягнути днище й тяги на половинах балок або косоуров, а потім дотягти тяги другим шаблоном. Кути обробляють звичайно.

Витягування маршів і балок; а - балки шаблоном із широкої отмазкой на марші, б - балок і маршів одним шаблоном; 1 - правила, 2 - полозок, 3 - полозок, 4 - шаблон, 5 - отмазки

Рис. 54. Витягування маршів і балок:
а - балки шаблоном із широкої отмазкой на марші, б - балок і маршів одним шаблоном;
1 - правила, 2 - полозок, 3 - полозок, 4 - шаблон, 5 - отмазки

Лиштви бувають на віконних і дверних прорізах, а також на воротах. Форма їх тяг може бути різної залежно від профілю архітектурного оформлення (мал. 55, а).

Прямі частини лиштв витягають шаблонами за навішеними правилами, а півциркульні - шаблоном з радіусною рейкою, застосовуваної для витягування криволінійних тяг. Витягають їх так. У віконному прорізі кріплять дошку для знаходження центру, у який убивають цвях. Визначають розміри радіусної рейки й шаблону. Витягування виконують на 20...30мм нижче рівня центру. Потім строго по центру обрізають надлишки тяги, навішують правила й витягають бічні прямолінійні частини так, щоб вони точно зійшлися своїми архітектурними обломами


"Витягування прямолінійних тяг"

 
Штукатурні роботи Штукатурно-декоративні роботи Декоративні штукатурні роботи У допомогу штукатурові