Штукатурні роботи Штукатурні декоративні роботи Декоративні штукатурні роботи У допомогу починаючому штукатурові

Витягування еліпса, овалу, еліптичної розетки

Для витягування еліпса по заданій короткій осі зі співвідношенням довжин осей 1:0,52 (мал. 68) знаходять центр ПРО, проводять через нього дві осі, на короткій відміряють ширину еліпса АБ. Половину довжини короткої осі АТ ділять на три рівні частини. Із центру Про радіусом, рівним 2/3 половини довжини короткої осі, проводять дугу ВГ до перетинання з довгою віссю. Проводять прямі лініїипромені із крапки А через крапки В і Г, а із крапки Б - також через крапки В і Г. Відрізком, рівним довжині короткої осі, тобто АБ, із крапки А проводять дугу ЖЗ до перетинання із променями, а із крапки Б дугу ДЕ також до перетинання із променями. Радіусом ВД із крапки В проводять дугу ДЖ, а із крапки Г дугу ЕЗ. Дуги повинні сполучитися. Якщо цього не відбувається, побудову повторюють

Еліпс із відношенням довжини до ширини 1:0,47 витягають із чотирьох крапок, дві з яких впритул примикають до самої тяги. Потім тягу підправляють. Радіусна рейка повинна перебувати на деякій відстані над верхи виконаної тяги, щоб не зіпсувати її. Витягнуті чотири дуги повинні точно зійтися в місцях проходження променів

Побудова эллиплса по заданій короткій осі: 1, 3 - радіусні рейки, 2, 4 - шаблони

Рис. 68. Побудова эллиплса по заданій короткій осі:
1, 3 - радіусні рейки, 2, 4 - шаблони

Витягування еліпса по заданій довгій осі виконують двома способами. Перший спосіб ( для співвідношення осей 1:0,57) полягає в тому, що насамперед знаходять центр ПРО еліпса (мал. 69, а). Проводять через нього довгу вісь, відміряють від центру дві половини осі й ставлять по кінцях крапки А и Б. Кожну половину осі ділять на дві рівні частини, знаходять центри ПРО 1 і ПРО2. Радіусом АТ із центрів ПРО і Ог окреслюють окружності, що стикаються в центрі ПРО, і проводять через цей центр коротку вісь. Цим же радіусом із центру ПРО проводять третю окружність. Окружності перетинаються в крапках В, Г, Д, Е. Із центру ПРО через крапки В і Д, а із центру ПРО2 через крапки Г і Е проводять промені такої довжини, щоб вони перетнулися с малою віссю (крапки Ж і 3) і з окружністю (крапки И, М, ДО; Л). Радіусом, рівним відрізку ЖМ, проводять дуги ИК із крапки 3 і МЛ із крапки Ж до перетинання з раніше проведеними променями. Потім радіусом ПРО\И із центрів ПРО1 і ПРО2 проводять дуги МІ і КЛ, з'єднуючи їх з раніше проведеними дугами

Таким чином, для витягування еліпса з відношенням довжини до ширини 1:0,57 потрібні чотири крапки або центри 01, З2, Ж і 3. Крапки Ж и 3 винесені за довгі дуги й штирі й не заважають витягуванню. Дуги повинні зійтися в місцях проходження променів

Другий спосіб ( при співвідношенні осей 1:0,43) полягає в наступному (мал. 69, б). Дану вісь еліпса АБ ділять навпіл і знаходять центр ПРО, через який проводять коротку вісь. Потім половину довгої осі ділять на дві рівні частини й одержують два центри ПРО 1 і ПРО2. Радіусом АТ\ проводять із цих центрів окружності. Паралельно великої осі проводять прямі лінії, які стосуються обох окружностей і перетинаються з малою віссю, утворюючи крапки В і Г. Із крапок У и Г через центри ПРО 1 і ПРО2 проводять промені так, щоб вони перетнули окружності. Із крапки Г радіусом ГЕ проводять дугу ЇЖАК до перетинання із променями, а із крапки В таким же радіусом дугу ДЗ також до перетинання із променями. Із центру ПРО1 радіусом O1 E проводять дугу ДЕ, а із центру ПРО2 - дугу ЖЗ. Таким чином, для витягування еліпса з відношенням довжини до ширини 1:0,43 потрібні чотири крапки або центри O1O2, В і Г. Усі вони перебувають у середині еліпса

Побудова й витягування еліпса по заданій довгій осі: а - I варіант, б - II варіант (крапка И перебуває під шаблоном)

Рис. 69. Побудова й витягування еліпса по заданій довгій осі:
а - I варіант, б - II варіант (крапка И перебуває під шаблоном)


"Витягування круглих, криволінійних і багатогранних тяг"

 
Штукатурні роботи Штукатурно-декоративні роботи Декоративні штукатурні роботи У допомогу штукатурові