Штукатурні роботи Штукатурні декоративні роботи Декоративні штукатурні роботи У допомогу починаючому штукатурові

Охорона праці

Эхрана праці - це комплекс законодавчих, технічних санітарно-гігієнічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення здоровіших і безпечних умов праці. Цей комплекс, включає три розділи: трудове законодавство, техніку безпеки й виробничу санітарію

Основи трудового законодавства викладені в Кодексі законів про працю (Кзпп).

Техніка безпеки - це система організаційних і технічних заходів і засобів, що запобігають вплив небезпечних виробничих факторів на працівників. Безпека праці враховується при проектуванні й розміщенні споруджень, механізації важких і трудомістких робіт (Снип Ш-4-80).

До заходів щодо техніки безпеки ставиться також застосування запобіжних обладнань, сигналізації. Комплекс заходів щодо охорони праці включає, крім того, підготовку й спорядження персоналу - професійний і медичний добір, навчання, тренування, інструктування, забезпечення засобами індивідуального захисту, а також аварійно-рятувальні заходи

Виробнича санітарія - це система організаційних заходів і технічних засобів, що запобігають або зменшують вплив на працівників шкідливих виробничих факторів

Заходу щодо охорони праці проводяться адміністрацією підприємств і будівництв під контролем профспілкових органів. Нагляд за охороною праці здійснюють також спеціалізовані державні органі: Госпроматомнадзор, Госсаннадзор. Загальний нагляд за дотриманням законності в галузі охорони праці покладений на Прокуратуру


"Охорона праці й протипожежні заходи в будівництві"

 
Штукатурні роботи Штукатурно-декоративні роботи Декоративні штукатурні роботи У допомогу штукатурові